Purvi kā ainavas sastāvdaļa

PUBLICĒTS: 31. 01. 2018

Purvi ir svarīga Latvijas ainavas sastāvdaļa, tādēļ par purviem stāstīts raidījuma “12 elementi ainavā” devītajā epizodē, kas filmēta arī vienā no LIFE+ projekta “Mitrāji” teritorijā – Sudas-Zviedru purvā. Šajā epizodē projekta vadītāja Māra Pakalne stāsta par to, kāpēc Latvijā purvi ir sastopami salīdzinoši lielās platībās un kādas ir purva ainavu īpatnības.

Video pieejams šeit.

Vasenieku purvs rudenī. Foto: M.Pakalne.

Foto: M.Pakalne.