Rīgas Apriņķa Avīze par LIFE projektiem Latvijā

PUBLICĒTS: 22. 09. 2017

Š.g. 14. augustā laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” publicēts raksts par Eiropas Savienības programmu LIFE, kas izstrādāta vides politikas veidošanai. Rakstā iekļauta arī intervija ar LIFE projekta “Mitrāji” vadītāju Māru Pakalni:

Gan mums, gan citiem vēl jāmācās

Augstā purva biotopu atjaunošanas projekta vadītāja bioloģe Māra Pakalne stāsta, ka viņas kolēģi no Vācijas, Dānijas, Holandes un Polijas labprāt brauc uz Latviju mācīties. “Mums ir gan purvi, gan rezultatīva pieredze, kā atjaunot izstrādātos kūdras laukus. Vācijā purvi ir degradēti tā, ka dažos no tiem pat pēc vairāk nekā 30 gadu ilgiem pūliņiem un milzīgu finanšu resursu ieguldīšanas dabiskā veģetācija neatjaunojas,” teic M. Pakalne.

Vidējā rasene Drosera intermedia. Foto: M.Pakalne.

Vidējā rasene Drosera intermedia. Foto: M.Pakalne.