Sadarbība

Lai saglabātu šos Eiropas Savienībai un Latvijai nozīmīgos biotopus, laika posmā no 2013. līdz 2018. gadam tiek īstenots projekts „Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” (Nr. LIFE13 NAT/LV/000578).

To finansē Eiropas Komisijas LIFE+ programma un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte un 5 projekta sadarbības partneri – SIA „RIDemo”, SIA „E Būvvadība”, nodibinājums “Moderno tehnoloģiju attīstības fonds“, Igaunijas dabas fonds (SA Eestimaa Looduse Fond) un Dipholcas purva apvienība (BUND Diepholzer Moorniederung).