Seminārs Valmieras novada skolotājiem

PUBLICĒTS: 28. 06. 2016

13. jūnijā LIFE+ projekta “Mitrāji” ietvaros tika rīkots seminārs Valmieras novada skolotājiem par purviem Latvijā. Seminārs notika Mazsalacas vidusskolā, kopumā pasākumā piedalījās 23 skolotāji no dažādām Valmieras novada skolām.  Semināra pirmajā daļā projekta vadītāja Māra Pakalne sniedza prezentāciju par purviem, to veidošanos un nozīmi. Pēc prezentācijas dalībnieki devās uz Pirtsmeža purvu dabas liegumā “Ziemeļu purvi”, kas ir viena no projekta “Mitrāji” teritorijām, un uz Planču purva taku Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā. Ekskursijas laikā skolotājiem bija iespēja uzzināt daudz jauna par purviem, iepazīties ar purviem raksturīgām lakstaugu un sūnu sugām, kā arī retām un aizsargājamām sugām.

Semināra noslēgumā dalībnieki atzina, ka seminārs ir bijis ļoti noderīgs. Rudenī, atsākoties mācībām, bioloģijas un dabas zinību stundu laikā skolotāji ar skolēniem dosies lauka ekskursijās uz purviem, lai bērniem mācītu purva augus un purva tipus.

Semināra dalībnieki. Foto: K. Libauers.

Semināra dalībnieki. Foto: K. Libauers.

Ekskursija uz dabas liegumu "Ziemeļu purvi". Foto: K. Libauers.

Ekskursija uz dabas liegumu “Ziemeļu purvi”. Foto: K. Libauers.

Sugu noteikšana. Foto: K. Libauers.

Sugu noteikšana. Foto: K. Libauers.

Lauka ekskursija. Foto: K. Libauers.

Ekskursija Pirtsmeža purvā. Foto: K. Libauers.