Skolotāju seminārs Kolkā

PUBLICĒTS: 16. 09. 2016

Š.g. 29. septembrī Kolkas tautas namā notiks seminārs Kurzemes reģiona bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinātņu skolotājiem par purviem Latvijā. Pieteikšanās līdz 23. septembrim, rakstot e-pastu uz marta.baumane@lu.lv. Vietu skaits ierobežots.

Programma

09.00          Ierašanās

09.10 – 09.30 Purvi Latvijā. Dr. biol. Māra Pakalne, Latvijas Universitāte.

09.30 – 09.50 Purvu hidroģeoloģija. Dr. geol. Oļģerts Aleksāns, Latvijas Universitāte.

09.50 – 10.10 Slīteres nacionālā parka purvu apsaimniekošanas plāns. Dr. biol. Līga Strazdiņa, Latvijas Universitāte.

10.10 – 10.30 Augu fotografēšana. Jānis Dzilna, Moderno tehnoloģiju attīstības fonds.

10.30 – 11.00 Kafijas pauze, diskusijas, foto un multimediju izstādes „Purvā no -30 līdz +30°C”apskate.

11.00 – 13.10 Lauka darbi zāļu un pārejas purvos Pēterezera vigā un Slīteres Zilo kalnu pakājē.

14.00 – 14.30 Pikniks pie Vasenieku purva laipas.

14.30 – 16.00 Lauka darbi Vasenieku purvā.

Transports uz lauka darbu norises vietām netiek nodrošināts. Pusdienu izmaksas tiek segtas no projekta līdzekļiem. Nepieciešami gumijas zābaki un laika apstākļiem atbilstošs apģērbs.

Seminārs tiek rīkots Eiropas Komisijas finansētā LIFE+ projekta “Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” ietvaros.

Semināra programma

Sila virsis Calluna vulgaris. Foto: M.Pakalne.

Sila virsis Calluna vulgaris. Foto: M.Pakalne.