Skolotāju seminārs par purviem Latvijā

PUBLICĒTS: 07. 10. 2016

Š.g. 29. septembrī LIFE+ projekta “Mitrāji” ietvaros Kolkas tautas namā notika seminārs Kurzemes reģiona bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinātņu skolotājiem par purviem Latvijā. Kopumā semināru apmeklēja 16 dalībnieki, tostarp arī pārstāvji no Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes. Semināra programma.

Projekta vadītāja Māra Pakalne semināra dalībniekus īsi informēja par projektu un galvenajām aktivitātēm, kā arī stāstīja par purvu veidošanos,  purvu tipiem Latvijā un tajos sastopamajām vaskulāro augu, sūnu un dzīvnieku sugām. Prezentācija. M. Pakalne.

Semināra dalībnieki. Foto: M.Pakalne.

Semināra dalībnieki. Foto: M.Pakalne.

Savukārt hidroģeoloģs Oļģerts Aleksāns izklāstīja galvenos Bažu purva, Pēterezera vigas, kā arī Kukšupes vigas hidroloģijas un ģeoloģijas pētījumu rezultātus. Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar gruntsūdens līmeņa monitoringa metodiku, kā arī aizsprostu, kas tiks būvēti uz meliorācijas grāvjiem Bažu purvā, uzbūvi. Aizsprosti nepieciešami, lai stabilizētu purva hidroloģisko režīmu. Prezentācija. O. Aleksāns.

Hidroģeologs Oļģerts Aleksāns. Foto: M.Pakalne.

Hidroģeologs Oļģerts Aleksāns. Foto: M.Pakalne.

Turpinājumā purvu eksperte Līga Strazdiņa iepazīstināja ar projekta ietvaros izstrādāto Slīteres nacionālā parka Purvu apsaimniekošanas plānu. Galvenās biotopu apsaimniekošanas aktivitātes, kuras paredzēts veikt projektā, ir aizsprostu izbūve uz meliorācijas grāvjiem Bažu purvā, kā arī koku un krūmu izciršana Pēterezera vigā, Kukšupes vigā un pie Jušu avota. Prezentācija. L.Strazdiņa.

Purvu eksperte Līga Strazdiņa. Fot: M.Pakalne.

Purvu eksperte Līga Strazdiņa. Foto: M.Pakalne.

Semināra noslēdzošo prezentāciju sniedza Jānis Dzilna no Moderno tehnoloģiju attīstības fonda par dažādu neformālās izglītības metožu pielietošanu projekta ietvaros. Jūnijā Raunas pagasta bibliotēkā tika rīkota radošā darbnīca vietējiem bērniem, kuras laikā improvizētā lekcijā tika skaidrots, kā veidojies Raunas Staburags, kā arī aicināts pašiem izteikt savus pieņēmumus par to, kā šī šūnakmens krauja varētu būt veidojusies. Pamatojoties uz vienu scenārijiem, tika izveidota animācijas filma par Raunas Staburagu. Prezentācija. J.Dzilna.

Pēc prezentācijām dalībnieki apskatīja foto un multimediju izstādi “Purvā no -30° līdz +30°C”. Lai nostiprinātu gūtās zināšanas par purviem un tajos sastopamajiem augiem, skolotāji kopā ar ekspertiem devās uz Pēterezera dabas taku, Slīteres Zilajiem kalniem, kā arī uz Vasenieku purvu.

Semināra dalībnieki apgūstot pārejas purva augus Pēterezera vigā. Foto: M.Pakalne.

Semināra dalībnieki apgūstot pārejas purva augus Pēterezera vigā. Foto: M.Pakalne.

Vasenieku purvs rudenī. Foto: M.Pakalne.

Vasenieku purvs rudenī. Foto: M.Pakalne.