Slīteres ceļotāju dienās iepazīstas ar projekta teritoriju Pēterezera vigu

PUBLICĒTS: 06. 06. 2015

Jau sesto gadu Slīteres nacionālais parks rīkoja Slīteres ceļotāju dienas, kuru laikā no 6. līdz 7. jūnijam, 2015, ikviens varēja atrast savām interesēm atbilstošas aktivitātes. Interesentiem tika dota iespēja projekta purvu ekspertes Līgas Strazdiņas vadībā apmeklēt Pēterezera dabas taku. Tā kā Slīteres ceļotāju dienas šogad virzītas ēdamlietu zīmē ar moto “Knišels kož, zāl aug, pavārs vār, sanāk draug!” (vairāk informācijas šeit), īpaša vērība pievērsta pārtikā un medicīnā lietojamiem vērtīgiem meža un purva augiem.

Purvu eksperte iepazīstina ar ekskursijas vietu | Autors: Krišjānis Libauers

Purvu eksperte iepazīstina ar ekskursijas vietu | Autors: Krišjānis Libauers

Priežu čiekuru sīrupa degustēšana | Autors: Krišjānis Libauers

Priežu čiekuru sīrupa degustēšana | Autors: Krišjānis Libauers

Dabas taka vijas cauri kangaru-vigu kompleksam, iekļaujot sausus priežu mežus, pārmitrus platlapju mežus, zāļu un pārejas purvus. Katram no biotopiem raksturīgas koku, lakstaugu, sūnu un ķērpju sugas, no kurām daudzas izmantojamas ikdienas pārtikā kā tējas, saknes vai ogas; vairākiem augiem ir dziednieciskas īpašības. Dabas takā sastopami arī indīgi augi, pievērsta uzmanība to atpazīšanai.

Zied meža ķiploks jeb laksis | Autors: Krišjānis Libauers

Zied meža ķiploks jeb laksis | Autors: Krišjānis Libauers

Dabas taka ved cauri kangaru-vigu kompleksam | Autors: Krišjānis Libauers

Dabas taka ved cauri kangaru-vigu kompleksam | Autors: Krišjānis Libauers

Dabas taka noslēdzas pie Lielā un Mazā Pēterezera. Ekskursijas dalībniekiem rādīti purva augi, īpašu uzmanību saistīja kukaiņēdājaugi rasenes un balzāmkārkls jeb purva mirte. Gide sniedza ieskatu projekta “Mitrāji” mērķos un uzdevumos un norādīja krūmu apauguma intensitāti pārejas purva biotopos.

Aizaugšanas process Pēterezera vigā | Autors: Māra Pakalne

Aizaugšanas process Pēterezera vigā | Autors: Māra Pakalne