BIRKA: "C2"

Projekta vietās uzsākta hidroloģiskā režīma stabilizēšana

PUBLICĒTS: 29. 09. 2017

Tikšanās ar vietējām pašvaldībām un iedzīvotājiem par biotopu apsaimniekošanas pasākumiem Sudas-Zviedru purvā

PUBLICĒTS: 14. 02. 2017

Ekspedīcijas uz Sudas-Zviedru purvu un Ziemeļu purviem

PUBLICĒTS: 11. 08. 2016