Tikšanās ar Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem

PUBLICĒTS: 03. 10. 2016

Š.g. 22.septembrī LIFE+ projekta “Mitrāji” darbinieki tikās ar Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas darbiniekiem, lai pārrunātu apsaimniekošanas aktivitātes, kuras plānots veikt Sudas-Zviedru purvā. Pirms prezentācijām tikšanās dalībniekiem bija iespējams noskatīties video sižetus, kuri tapuši ekspedīciju laikā uz Sudas-Zviedru purvu un tiks izmantoti projekta filmu veidošanā.

Projekta vadītāja Māra Pakalne iepazīstināja klātesošos ar projektu, tā uzdevumiem un vietām, kurās projekts tiek īstenots. Vidzemē atrodas četras no septiņām projekta vietām – dabas liegumi “Raunas Staburags”, “Dāvida avoti”, “Ziemeļu purvi”, un Sudas-Zviedru purvs, kas ir Gaujas nacionālā parka lielākais purvs. Prezentācija. M.Pakalne.

Projekta vadītāja Māra Pakalne sniedz savu prezentāciju. Foto: Oļģerts Aleksāns.

Māra Pakalne sniedz prezentāciju par projekta aktivitātēm. Foto: O. Aleksāns.

Purvu eksperte Līga Strazdiņa tikšanās laikā prezentēja Sudas-Zviedru purva apsaimniekošanas plānu. Sudas-Zviedru purvs sastāv no Sudas purva rezervāta, Ratnieku ezera un purva lieguma, kā arī Mežaku un Mores liegumiem. Aizsprostu būve uz meliorācijas grāvjiem plānota visās iepriekšminētajās Sudas-Zviedru purva daļās. Lai sekotu līdzi izmaiņām veģetācijā pirms un pēc dambju būves, ir ierīkotas divas monitoringa transektes. Sudas-Zviedru purvā arī plānots veikt sfagnu atjaunošanas eksperimentu. Prezentācija. L.Strazdiņa.

Projekta hidroģeologs Oļģerts Aleksāns Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekus informēja par veiktajiem teritorijas priekšizpētes darbiem, gruntsūdens monitoringa aku ierīkošanu un aizsprostu veidiem, kurus plānots ierīkot Sudas-Zviedru purvā, lai stabilizētu purva hidroloģisko režīmu. Prezentācija. O.Aleksāns.

Tikšanās dalībnieki. Autore: Māra Pakalne.

Tikšanās dalībnieki. Autore: Māra Pakalne.

Pēc prezentāciju noklausīšanās, tikšanās dalībnieki kopā ar projekta ekspertiem devās uz Sudas-Zviedru purvu, lai dabā apskatītu veģetācijas monitoringa transektes un gruntsūdens līmeņa mērījumu akas. Gan pārgājiens, gan arī tikšanās tika filmēta, video tiks izmantoti projekta filmās.

Semināra dalībnieki Sudas-Zviedru purvā. Foto: M.Pakalne.

Tikšanās dalībnieki Sudas-Zviedru purvā. Autore: M.Pakalne.