Uzaicinājums uz sanāksmi Mores Tautas namā 08.02.2017.

PUBLICĒTS: 26. 01. 2017

Aicinām piedalīties sanāksmē, kurā Siguldas un Līgatnes novadu iedzīvotāji tiks informēti par plānotajiem purva biotopu apsaimniekošanas pasākumiem Sudas-Zviedru purvā Eiropas Komisijas finansētā LIFE+ programmas projekta  “Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” ietvaros. Sanāksme notiks šā gada 08. februārī plkst. 10.00 Mores Tautas namā, Siguldas ielā 13, Morē, Siguldas novadā.

Darba kārtība:

  1. Par Sudas-⁠Zviedru purva apsaimniekošanas plānu. Līga Strazdiņa, purvu eksperte, Latvijas Universitāte.
  2. Par Sudas-Zviedru purva hidroloģiju un hidroloģiskā režīma modelēšanas rezultātiem. Oļģerts Aleksāns, hidroģeologs, Latvijas Universitāte.
  3. Par tehniskajiem projektiem hidroloģiskā režīma stabilizēšanai Sudas-Zviedru purvā, aizsprostu izvietojumu un skaitu. Alvis Bērziņš, SIA „E Būvvadība” pārstāvis.
  4. Diskusijas

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazinieties ar projekta sabiedrisko attiecību speciālisti Martu Baumani, rakstot e-pastu uz adresi marta.baumane@lu.lv vai zvanot uz 29156223.

 

Sudas-Zviedru purvs. Foto: M.Pakalne.

Sudas-Zviedru purvs. Foto: M.Pakalne.

sabiedribas informesana_More_Mitraji